Plasttank

Der gælder særlige regler for opstilling af plasttanke. Du kan læse nærmere på denne side om dette.

Der gælder særlige brandmæssige retningslinjer ved opstillingen af overjordiske plasttanke af hensyn til brandsikkerheden. Du kan læse mere i vejledningen om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.

Overjordiske plasttanke, skal etableres på et tæt underlag, der strækker sig mindst 10 cm udenom tanken. Fliser anses ikke for at være et tæt underlag. Benytter man fliser som underlag, skal man derfor huske at lægge en plastdug ovenpå fliserne.

Titan plasttanke med fejl

Overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, kan være produceret af plastmateriale af en dårlig kvalitet. Dette betyder at der med tiden kan opstå revner på den øverste del af nogle af de nævnte tanke.

Hvad gør jeg?

 Hvis du har en af disse tanke, skal den udskiftes. Kingspan Miljøcontainere foretager udskiftningen uden beregning.

Kontakt Kingspan Miljøcontainere på e-mail: soren.petersen@kingspan.com , hvis du har en tank af ovennævnte type.

Du kan læse hele brevet fra miljøstyrelsen i boksen til højre. (Se bort fra emailadressen til Kingspan Miljøcontainere i brevet fra Miljøstyrelsen, da den er forkert.)

Kontakt endvidere kommunen, hvis du har en tank med fejl, eller hvis du er i tvivl om din plasttank kan være en af en dem med fejl.

Kontakt miljoe@randers.dk.