Miljø

På miljøportalen kan du blandt andet finde informationer om miljøvagten, spildevandsplan, miljøgener, jordflytning og jord, olie og råstoffer i Randers Kommune.