Trafikstøj

De mest udbredte støjproblemer, i byområder, skyldes trafikken på vejene. Der findes ingen øvre grænse for, hvor meget eksisterende boliger må belastes af trafikstøj.

De mest udbredte støjproblemer, i byområder, skyldes trafikken på vejene. Der findes ingen øvre grænse for, hvor meget eksisterende boliger må belastes af trafikstøj.

Ved kommune- og lokalplanlægningen bestræber kommunen  sig på at forebygge støjulemper mest muligt – ved at adskille støjende aktiviteter og beboelse hvor det er muligt.

Nye områder, der udlægges til boligformål, må højst påføres et støjniveau fra trafikken på veje og jernbaner på 55 decibel.

Hvis du vil klage over trafikstøj

Klager over trafikstøj skal rettes til den myndighed, der har ansvaret for vejen og dermed støjen. Det vil sige enten stat eller vejafdelingen i den kommune hvor vejen ligger.

Hvis man vil dæmpe støjen i sin bolig, er det godt at begynde med vinduerne. Ved at forbedre støjisoleringen af din bolig kan du hindre generende støj indendørs selv om stuen vender ud mod en trafikeret vej.