Koncerter i det fri

Der er ikke faste regler for, hvor meget fx udendørs musikarrangementer må støje. Det er de enkelte kommuner, der vedtager retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft.

Der er ikke faste regler for, hvor meget fx udendørs musikarrangementer må støje.

Det er de enkelte kommuner, der vedtager retningslinier for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft.

Hvordan får jeg en tilladelse til afholdelse af udendørs musikarrangement?

Hvis man ønsker at afholde en udendørs koncert, skal man skal altid søge politimesteren om tilladelse senest 14 dage før arrangementet. Normalt rådfører politiet sig herefter med kommunen, inden de giver tilladelsen.

Hvordan kan jeg klage over et udendørs musikarrangement?

Ønsker man at klage over et udendørs musikarrangement, skal man henvende sig til kommunen. Hvis generne fra fx høj musik i fri luft er for store, kan man også henvende sig til politiet.