Områdeklassificeret - Hvad betyder det for mig?

Jorden fra et områdeklassificeret område vil som udgangspunkt være lettere forurenet. Hvis din grund ligger i et område, som er områdeklassificeret, betyder det, at du har pligt til at anmelde flytning af jord fra grunden, og at jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.

Der er desuden en meget beskeden sundhedsrisiko, som du kan undgå ved at tage nogle enkle forholdsregler ved kontakt med jorden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal flytte jord fra en områdeklassificeret grund?

Flytning af jord fra en områdeklassificeret grund skal anmeldes til kommunen, og jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.
Anmeldelse skal ske til Miljøgruppen. Du kan kontakte Miljøgruppen via e-mail: miljoe@randers.dk.

Du kan også læse mere om jordflytning her.

Hvad kan det betyde for sundheden, hvis jeg har lettere forurenet jord?

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden. Mest sårbare er børn, der f.eks. i forbindelse med leg får jord i munden. Hvis du har små børn eller arbejder med børn, bør du derfor følge nogle enkle forholdsregler. F.eks. at vaske hænder og skifte sko efter udendørs leg og havearbejde - og at vaske hjemmedyrket frugt og grønt inden spisning.

Miljøstyrelsen informere, om hvad lettere forurenet jord betyder for sundheden og gode råd om, hvordan man indretter hverdagen, så kontakt med jorden er minimal, Pjecen "En hverdag med jord i byen" hentes ved at trykke her:

En hverdag med jord i byen

For yderligere information henvises til miljøstyrelsens hjemmeside.