Områdeklassificering

Mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledning af røg og støv.

Randers Kommune har udarbejdet en områdeklassificering af byområder i kommunen, hvor der er risiko for lettere forurening af jorden.

Områdeklassificeringen er fastsat i et regulativ

Jordflytning fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen for at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer. 

Områdeklassificering sker efter reglerne i bekendtgørelse af lov om forurenet jord.

Om områdeklassificering Områdeklassificeret - Hvad betyder det for mig?