VVM-pligtige projekter

VVM-projekter der er screenet, hvorefter Randers Kommune har afgjort, at der skal laves VVM.

Vindmøller

Der er gang i flere vindmølleprojekter i Randers Kommune, hvor der kræves VVM.

Læs mere her

Bolværkslinjen

Randers Kommune har på baggrund af Infrastrukturplanen (2008) og Forundersøgelse af Bolværkslinjen (2010) udpeget en foreløbig linjeføring for Bolværkslinjen. Bolværkslinjen har til opgave at aflaste Randersbro, at skabe bedre sammenhæng imellem by og vand samt at skabe muligheder for at udvide bykernen.

Udvidelse af Randers Havn

Randers Havn er gået i gang med en større udvidelse af havnearealet.

VVM Bolværkslinjen VVM Randers Havn