Tilsynsberetning

Kommunerne udarbejder hvert år senest 1. april en beretning om det foregående års indsats med miljøgodkendelser og miljøtilsyn.