Miljøtilsynsplan

I forbindelse med implementering af den ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, er Randers Kommune som tilsynsmyndighed forpligtet til at have en tilsynsplan, der er gældende for virksomheder og husdyrbrug. Planen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Planen beskriver hvordan kommunen tilrettelægger miljøtilsynet, og hvad der konkret bliver kikket på ved miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Planen har været i offentlig høring  i 4 uger. Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser.

Miljøtilsynsplan 2013-14