Miljøtilsyn

Tilsyn med virksomheder

Kommunen fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der føres tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, overholdes.

Brugerbetaling

Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på miljøtilsyn og på udarbejdelse af en miljøgodkendelse.

Tilsynsberetning

Kommunerne udarbejder hvert år senest 1. april en beretning om det foregående års indsats med miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Miljøtilsynsplan

I forbindelse med implementering af den ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, er Randers Kommune som tilsynsmyndighed forpligtet til at have en tilsynsplan, der er gældende for virksomheder og husdyrbrug. Planen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Udførte miljøtilsyn

Randers Kommune afrapporterer efter endt miljøtilsyn til virksomhederne. Tilsynsbrevene fra nogle af virksomhederne offentliggøres løbende.