Tømningsordning

Randers Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke med henblik på at sikre, at der gennemføres en sikker og miljømæssig forsvarlig tømning og bortskaffelse af slam.

Reglerne for tømningsordningen er fastsat igennem et regulativ, som er vedtaget af Randers Kommune. Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Randers Kommune er vedtaget den 21. november 2011 og trådte i kraft den 1. januar 2012.

Tømningsordningen administreres af Randers Spildevand A/S. Du kan finde mere information om tømningsordningen på Randers Spildevand A/S hjemmeside.

Hvis din bundfældningstank skal udskiftes, så kan du læse nærmere om dette under private anlæg.

Tømningsregulativet for Randers Kommune