Tillæg til spildevandsplan

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet beslutter at forslag til spildevandsplantillæg offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at kommentere planen. Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. 

Tillæg i høring

Pt er der ingen tillæg i høring 

Tillæg vedtaget i 2016

Tillæg om ændring af kloakken i Helstrup

Miljø og Teknik udvalget vedtog den 28. april 2016 om tillæg til spildevandsplan. Planen omfatter, at fælleskloakken (ét strenget kloak) i Helstrup skal ændres til separatkloakeret (to strenget kloak). Udledning af overfladevand fra Helstrup vil fremover ske til Elbæk som nu, men via et nyt regnvandsbassin. Spildevand vil blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 33

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i perioden 12. februar - 8. april 2016. Kommentarer er blevet behandlet af Miljø og Teknikudvalget.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning af et tidligere erhvervsareal i Over Hornbæk blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 28. april 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 10. februar 2016 - 6. april 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 34 

Tillæg om udvidelse af Randers Havn - Lokalplan 567

Tillæg til spildevandsplan om udvidelse af Randers Havn blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 36

Tillæg om byggemodning i Over Hornbæk - Lokalplan 620

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk (Lokalplan 620) blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 37