Spildevandsplan

Spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen og forpligtiger kommunen, Vandmiljø Randers og borgerne til at efterleve planen.

Hvad er en spildevandsplan?

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte kloakerede områder og andre forhold indenfor spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2009-2012

Efter kommunesammenlægningen har gældende spildevandsplan for Randers Kommune bestået af spildevandsplanerne fra de tidligere kommuner, samt en række tillæg dertil. Spildevandsplanerne er nu blevet samlet i Spildevandsplan 2009-2012, der giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Randers Kommune.

Planen er en sammenskrivning og ajourføring af de eksisterende planer og tillæg om kloakerede og planlagt kloakerede områder. Plandelen udgøres af eksisterende planer fra de gamle kommuner.

Der er også en plan for forbedring af spildevandsrensningen ved enkelt ejendomme i udpegede områder i det åbne land.

Tillæg til planen

Siden vedtagelse af Spildevandsplan 2009-2012 er der vedtaget en række tillæg dertil.

Se tillæg til spildevandsplanen