Randers Spildevand A/S

Anlæg og drift af kommunalt spildevand varetages af aktieselskabet Randers Spildevand A/S.

Randers Kommune ejer selskabet. Anlægsopgaverne omfatter etablering af nye kloakker i byggemodninger, nyanlæg eller udbygning af pumpestationer, bassiner og renseanlæg m.m. Og driften består af tømning af bundfældningstanke ud driften af renseanlæg, pumpestationer m.m.

Du kan se mere om anlæg og drift på spildevandsområdet på Randers Spildevand A/S's hjemmeside. Her kan du også finde oplysninger om tilslutningsbidrag, forbrugsafgifter mm. 

Randers Spildevand A/S's hjemmeside