Vindmøllestøj

Vindmøllerne påvirker miljøet med støj, men også med visuelle virkninger som påvirkning af landskabet, skyggekast og eventuel lysafmærkning. Karakteren af miljøpåvirkningen afhænger af, hvor tæt møllen er ved naboerne, og hvordan den placeres i landskabet.

Vindmøllerne påvirker miljøet med støj, men også med visuelle virkninger som påvirkning af landskabet, skyggekast og eventuel lysafmærkning.

Karakteren af miljøpåvirkningen afhænger af, hvor tæt møllen er ved naboerne, og hvordan den placeres i landskabet.
Støj fra vindmøller kan være generende for naboerne. Derfor er der lavet regler for, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan de skal placeres.

Hvordan kan jeg klage over støjen?

Hvis man vil klage over støj fra vindmøller eller ønsker yderligere oplysninger, kan man kontakte Randers Kommune, Miljø og teknik. Al henvendelse kan rettes til miljoe@randers.dk