Nabostøj

Mange opfatter støj fra naboerne som en af de mere generende former for støj, og det kan være vanskeligt at gøre noget effektivt ved nabostøj som fx høj musik om natten, plæneklippere, husholdningsmaskiner, tramp hen over gulvet eller lignende.

Mange opfatter støj fra naboerne som en af de mere generende former for støj, og det kan være vanskeligt at gøre noget effektivt ved nabostøj som fx høj musik om natten, plæneklippere, husholdningsmaskiner, tramp hen over gulvet og lignende.

Hvis generne fra fx høj musik i fri luft eller for åbne vinduer er for store, kan man henvende sig til politiet. Det gælder også for andre former for generende udendørs støj.
By- og Boligministeriet har udgivet en pjece om, hvad man selv kan gøre for at sikre sig mod nabostøj. Pjecen kan fås på biblioteket.

Klage over nabostøj

Man må skelne mellem daglig støj og støj fra en enkelt fest. Fortsætter en nabo i en lejebolig med at støje, trods flere henvendelser, kan man henvende sig til beboerforeningen, der igen kan henvende sig til udlejeren. Stærk støjende adfærd kan være grund til opsigelse.

Bor man i en andels- eller en ejerbolig, kan man henvende sig til andelsboligforeningen eller grundejerforeningen.