Skadedyr - hvem skal jeg kontakte?

Gåsebiller

Der opstår gule pletter eller tuer og senere kan man let fjerne større græsflader.

Vi behandler problemerne på kommunale arealer så snart de opstår, med fagligt forsvarlige midler.

Ønsker du yderligere information om gåsebiller, se dette link.

Mink

Der er flere grunde til, at vildtlevende mink skal bekæmpes.

Minken optræder på Naturstyrelsens officielle liste over uønskede dyr i den danske natur, og det er ikke en tilfældighed.

Der er tale om en af de såkaldte invasive arter på samme måde som bl.a. dræbersnegle, bjørneklo og dræbergopler.

F.eks. udgør mink en stor trussel mod flere fugle, padder og andre smådyr i søer og vandløb, som er nogle af minkens foretrukne levesteder.

For mere information, se Miljøstyrelsens side om mink.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Dræbersnegle og Voldsnegle

Plantebytning og udveksling af træ er ligeledes med til at sprede sneglen til nye haver eller områder, som ellers ikke var plaget.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se lidt om dræbersnegle eller den Iberiske Skovsnegl som den også hedder.

Voldsneglen er en plettet landlevende snegl med sneglehus, lidt mindre end en vinbjergsnegl. Dens hus har mørke tværstriber, men skjoldmønsteret kan dog variere betydeligt.

Der kan du også finde information om anvendelige bekæmpelsesmetoder.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Mosegrise, muldvarpe og mus

Kontakt et skadedyrbekæmpelsesfirma.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Duer

Kontakt et skadedyrbekæmpelsesfirma.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Bier og hvepse

Kontakt et skadedyrsbekæmpelse eller kontakt en biavlerforening, der ofte gratis afhenter bistadet.

Danmarks Biavlerforening har en 'sværmhenterliste' som er en oversigt over biavlere som gerne vil afhente bisværme.

Ræve og andet vildt

Kontakt vildtkonsulenten i det lokale statsskovdistrikt. I Randers Kommune hører vildtkonsulenten under Jagt- og vildtforvaltningen, Kronjylland.

Du kan finde mere information om skadevoldende vildt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Skadedyr og parasitter hos mennesker

Spørg egen læge. 

Skadedyr på dyrkede planter

Spørg den lokale landbrugs- eller havebrugskonsulent (kræver normalt medlemskab). 

Insekter

Med hensyn til andre skadedyr, som f.eks. murbier, myrer, sølvfisk, kakerlakker, væggelus, husbukke, biller og små fluer, kontakt et skadedyrsbekæmpelsesfirma. 

På Instituts for Agroøkologis hjemmeside www.dpil.dk kan man artsbestemme skadedyr og hente informationer om forebyggelse og bekæmpelse.