Lugt og røg

Lugt og røggener kan opstå af mange ting. Ikke alle er opmærksomme på, at deres aktiviteter kan være til gene for andre. Såfremt du ofte oplever væsentlige lugt og/eller røggener har du mulighed for at klage over forholdet til kommunen.

Oplever du lugt eller røggener, hvor du bor?

Lugt og røggener kan opstå af mange ting. Ikke alle er opmærksomme på, at deres aktiviteter kan være til gene for andre. Såfremt du ofte oplever væsentlige lugt og/eller røggener har du mulighed for at klage over forholdet til kommunen.

Hvordan klager jeg?

Inden du skriver en klage til kommunen over forholdet, kan du evt. selv prøve at rette henvendelse til den der er ansvarlig for de opståede gener.

Klager skal være skriftlige. Du kan enten benytte vores klageskema eller skrive klagen selv. Klagen skal sendes til:

Randers Kommune, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers C
Mrk. "Miljøgruppen"

Eller til e-mail miljoe@randers.dk

Lugt Røg