I landzone

Du har mulighed for at klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold. Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes.

Hvordan klager jeg?

Du kan klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold. Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes.

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, Landbrugsgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige og sendes til:

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Landbrugsgruppen"

Eller til e-mail landbrug@randers.dk