I byzone

Du har mulighed for at klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold. Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes.

Hvilke regler gælder for fugle i fangenskab?

Holder du høns eller andre fugle i fangenskab skal du være opmærksom på, at de ikke må være til væsentlig gene for dine naboer.

Det betyder at:

  • Dyrene skal holdes inde i buret om natten, og må ikke lukkes ud før kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00 i weekender og på helligdage.
  • Hønsehuset/buret skal udformes således, at det sikres mod støjgener fra galende haner mv. indtil ovennævnte tidspunkter. Erfaringsmæssigt kan dette sikres ved, at der ikke trænger lys ind i buret.
  • Rengøring ved dyrene skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, der giver lugtgener ved naboen eller kan skabe tilhold af skadedyr som rotter

Hvilke dyrehold er ikke tilladt i byen/ sommerhusområde?

Det er ikke tilladt at have erhvervsmæssigt dyrehold i byen og i et sommerhusområde. Det er heller ikke tilladt at have heste, køer, får og lignende større dyr som hobby i byen og i et sommerhusområde.

Hvordan kan jeg klage over gener fra dyrehold?

Du kan klage til Randers Kommune over gener fra dyrehold i byzonen. Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af indretningen af dyreholdet eller anlægget, således at generne nedbringes.

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, miljøgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige. Du kan enten benytte vores klageskema eller skrive klagen selv. Klagen skal sendes til:

Randers Kommune
Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Miljøgruppen"

Eller til e-mail miljoe@randers.dk