Klage over dyrehold

Klager over husdyrhold rettes til Randers Kommune, der vil tage stilling til klagen.

Vil du klage over gener fra husdyrhold?

Du har mulighed for at klage til Randers Kommune over gener fra husdyrhold. Er klagen berettiget, vil der blive stillet krav om ændringer af driften eller anlægget, således at generne nedbringes.

Hvem klagen skal indsendes til afhænger af om der er tale om dyrehold i byzonen, eller i landzonen.

I byzone I landzone