Miljø - et fælles ansvar

Randers Kommune har en overordnet politik om at værne om vores natur og skabe adgang til den, så vi alle kan nyde den.

Randers Kommune arbejder for en Bæredygtig udvikling og arbejder blandt andet på at mere affald kan genanvendes. Ligesom vi ønsker at sikre, at der for de fremtidige generationer fortsat er rent drikkevand.

Kommunen vil nedbringe CO-udledningen med 75 procent frem mod år 2030. Ligeledes er målet at 75 procent af vores energiproduktion i 2030 er vedvarende og ren energi.

Som kommune kan vi dog langt fra gøre det alene. I det daglige kan både privatpersoner og virksomheder gøre meget for, at Randers Kommune fortsat er et godt sted at bo og arbejde. Derfor ser vi gerne, at borgere og virksomheder også tager ansvar for både klima og miljøet.

Målsætninger

Byrådets politiske målsætninger er udmøntet i Randers Kommunes Miljø og Naturpolitik.

Derudover har byrådet vedtaget Klimaplan 2030.

Vil du vide mere om byrådets overordnede strategi for kommunens planlægning og udvikling, kan du hente den seneste udgave her:

Strategi 2007-2016: Planlægning og udvikling i et bæredygtigt perspektiv