Viden om jord

Randers Kommune vurderer jordforurening for at passe på miljøet. Samtidig sikrer kommunen den bedste anvendelse af kommunens råstoffer.

Vurdering af jordforurening

Formålet er at forebygge, fjerne eller begrænse nye jordforureninger og forhindre skadelige virkninger på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Vi gør det ved at vurdere såvel nye som gamle forureninger i forhold til grundvandet og anvendelsen af de forurenede arealer.

Med henblik på, at forurenet jord ikke skal spredes er der foretaget en områdeklassificering af jorden. I disse områder skal flytning af jorden anmeldes til Randers Kommune. Du kan læse mere om områdeklassificeret jord på disse sider.

Råstoffer

Formålet er at sikre en samfundsøkonomisk og hensigtsmæssig anvendelse af råstofferne i kommunen. Opgaven omfatter behandling af ansøgninger om tilladelser til indvinding af sand, sten, grus og ler.

Der foretages en vurdering af ansøgningen i forhold til landskab, natur- og kulturhistorie, vandindvinding, miljø samt geologiske interesser.