Ikke erhvervsmæssig råstofindvinding

Der er tale om en "ikke erhvervsmæssig indvinding", hvis indvindingen på ejendommen ikke overstiger 200 m³ årligt og såfremt de indvundne råstoffer ikke videresælges til forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder.

Ikke-erhvervsmæssig indvinding skal senest 4 uger inden indvindingens påbegyndelse anmeldelse til kommune, som fastsætter eventuelle vilkår for indvindingen.

Anmeldelsen skal indgives på et særligt skema, der fås hos Regionen. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet, og det skal være underskrevet af ejendommens ejer. Du kan læse mere om råstofindvinding på Naturstyrelsens hjemmeside.

Find skemaet her

Prøvegravninger

Prøvegravninger, f.eks. i forbindelse med forberedelse af en ansøgning, af en større mængde end 200 m³ skal anmeldes til kommunen. Der er pligt til at efterbehandle løbende eller efter endt prøvegravning. Anmeldelsen skal ske på et særligt skema og resultaterne skal indberettes til GEUS.