Erhvervsmæssig råstofindvinding

Råstofindvinding kan opdeles erhvervsmæssig og ikke erhvervsmæssig indvinding. Erhvervsmæssigt brug omfatter indvinding, der overstiger 200 m3 årligt, og som videresælges til forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder.

Erhvervsmæssige indvindinger af råstoffer kræver tilladelse fra kommunen. Ansøgningen skal ske på et særligt skema, der fås hos Regionen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet, kortbilag og tingbogsattest og ansøgningen skal være underskrevet af ejendommens ejer.

Find skemaet her

 

Prøvegravninger

Prøvegravninger, f.eks. i forbindelse med forberedelse af en ansøgning, af en større mængde end 200 m³ skal anmeldes til kommunen. Der er pligt til at efterbehandle løbende eller efter endt prøvegravning. Anmeldelsen skal ske på et særligt skema og resultaterne skal indberettes til GEUS.