Om områdeklassificering

Mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledning af røg og støv.

Områdeklassificeringen omfatter erhvervsområder og ældre bydele i følgende byer:

  • Assentoft
  • Langå
  • Stevnstrup
  • Randers, herunder Dronningborg, Vorup og Kristrup

Følgende områder er undtaget fra områdeklassificeringen:
Øvrige byzoneområder foreslås undtaget fra områdeklassificeringen.

Områdeklassificeringen omfatter følgende områder i landzone:
De eksisterende spulefelter i Paderup Enge, Stånum Enge, og Drastrup Kær samt de tidligere spulefelter ved Støvring Enge.

Analysefri områder

De eksisterende spulefelter i Paderup Enge, Stånum Enge, og Drastrup Kær samt de tidligere spulefelter ved Støvring Enge er klassificerede som analysefri områder med kategori 2 jord - lettere forurenet jord. De områdeklassificerede arealer kan ses på kommunens digitale kort sammen med oplysninger om, hvilke regler der gælder for jordflytning for den enkelte grund.

Regulativ for områdeklassificering og analysefri områder