Akut forurening

Ved akut forurening af jord og vand skal forureningen stoppes ved kilden og afværges. Afværgeforanstaltninger skal forhindre at forureningen spredes yderligere.

Hvem skal jeg kontakte?

Enhver, der forårsager forurening af jord og vand (herunder kloak) eller konstaterer en forurening, skal hurtigst muligt underrette Miljø og Teknik, i åbningstiden på tlf. 89 15 15 15.

Kræves en omgående indsats for at modvirke forurening af omgivende miljø skal alarmcentralen underrettes på tlf. 112.