Forurening

Forurening kan være forårsaget af mange ting. En kilde til jordforurening kan være olietanke, som er sprunget læk eller spild ved påfyldning af dem.

Ved opbevaring af flydende olie og kemikalier - både råvarer, færdigvarer og affald - er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt tilledning til kloak. For at nedsætte denne risiko, skal flydende olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt.

Virksomheder som foretager midlertidige forurenende aktiviteter, har pligt til at anmelde disse til kommunen.

Her på siden kan du læse mere om:

  • hvad du gør i tilfælde af akut forurening.
  • hvad du skal gøre, hvis du som et led i din erhvervsudfoldelse skal foretage midlertidige forurenende aktiviteter.
  • hvordan du opbevarer olie og kemikalier i Randers Kommune.
Akut forurening Olie og kemikalier