Jord

Viden om jord

Randers Kommune vurderer jordforurening for at passe på miljøet. Samtidig sikrer kommunen den bedste anvendelse af kommunens råstoffer.

Forurening

Forurening kan være forårsaget af mange ting. En kilde til jordforurening kan være olietanke, som er sprunget læk eller spild ved påfyldning af dem.

Jordflytning

Skal du flytte uforurenet jord, der ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må du flytte det uden anmeldelse. Læs nedenfor hvor der er underretnings- og anmeldepligt.

Områdeklassificering

Mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledning af røg og støv.

Råstofindvinding

Råstoffer udgør en ressource, som ikke gendannes. Derfor skal der økonomiseres, og mulighederne for genbrug skal udnyttes.