Afgørelser

Her offentliggøres kommunens miljøtilsynsplan, afgørelser om miljøgodkendelse af virksomheder og anlæg samt udledningstilladelser til spildevand. Endvidere offentliggøres kommunes screeningsafgørelser om VVM pligt i forbindelse med opstart og ændringer af aktiviteter på virksomheder.

Man har mulighed for at klage over afgørelserne. Klagefristen er anført. Oplysninger om hvordan du sender en klage til Miljø- og førevareklagenævnet og betingelserne for at nævnet behandler den, finder du under klagevejledning.

Har du spørgsmål til de offentliggjorte afgørelser så send e-mail.

Nye afgørelser kan ses under Annoncering-Miljø. Ældre afgørelser kan ses ved henvendelse til miljø og teknik

Afgørelser 2015

Afgørelse om ikke VVM-pligt Langå Genbrugsplads, Kærsangervej 12, 8870 Langå. Klagefristen er den 30. december 2015.

Miljøgodkendelse Langå Genbrugsplads, Kærsangervej 12, 8870 Langå. Klagefristen er den 30. december 2015.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for Danmark Center for Vildlaks, Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ. Klagefristen er den 16. december 2015.

Miljøgodkendelse af Danmark Center for Vildlaks, Brusgårdsvej 15, 8960 Randers SØ. Klagefristen er den 16. december 2015.

Randers Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle på matr. nr. 3E Hastrup By, Spentrup med adressen Hastrupvej 13, 8981 Spentrup. VVM-screeningsafgørelse af overstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er den 11. december 2015.

VVM-screeningsafgørelse af husstandsvindmølle på adressen Virkevangen 48, 8960 Randers SØ Matr. Nr. 3S Essenbækgård, Essenbæk. Klagefristen på afgørelsen er den 11. december 2015.

Randers Kommune har meddelt midlertidig tilladelse til opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk, på matr. nr. 10aa Fårup by, Fårup, beliggende Butikstorvet 4, 8990 Fårup. Klagefristen på afgørelse er den 25. november 2015.

Randers Kommune har meddelt miljøgodkendelse til opfyldning af arealer i forbindelse med lokalplan 567 - Randers Havn, Tronholmen, 8960 Randers SØ. Klagefristen på afgørelsen er den 7. november 2015. 

Randers Kommune har meddelt tilladelse til at etablere en testboring på matr. nr. 12K, Lindbjerg By, Harridslev, beliggende Lindbjergvej 79, Lindbjerg, 8930 Randers NØ. Klagefristen på afgørelse er den 6. november 2015.

Randers Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri på matr. nr. 2c Moeskær By, Hørning, beliggende Ebeltoftvej 28, 8960 Randers SØ. VVM-screeningsafgørelse af overstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er den 30. september 2015. 

Miljøgodkendelse af Projector A/S, Tebbestrupvej 107, 8940 Randers SV´s aktiviteter med fremstilling, udvikling, produktion og salg af dele til togbranchen.

Randers Kommune har meddelt foreløbig indvindingstilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer på matr. nr. 13a Assentoft By, Essenbæk, beliggende Gunnerupmosevej 22, 8960 Randers SØ. VVM-screeningsafgørelse af overstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er den 3. september 2015. 

Randers Kommune har meddelt  landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle på matr. nr. 2a Mostrup Grd., Hald, beliggende Ruhøjvej 7, 8983 Gjerlev J. VVM-screeningsafgørelse af overstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er den 30. juli 2015. 

Randers Kommune har meddelt landzonetilladelse til, at opføre en husstandsvindmølle på matr. nr. 19a Spentrup by, Spentrup, beliggende Skaldhøjvej 7, 8981 Spentrup. VVM-screeningsafgørelse af overstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er den 30. juli 2015. 

Miljøgodkendelse af  Jysk Maskincenter A/S, Bronzevej 3, 8940 Randers SV. Klagefristen er d. 3. juni 2015.

Randers Kommune har givet Stevnstrup Vandværk tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand på matr. nr. 9ak Stevnstrup By, Grensten. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber den 5. juni 2015.

Miljøgodkendelse af Randers Stevedore A/S, Tronholmvej 49, 8960 Randers SØ’s aktiviteter med oplag af beton og skærveaffald. VVM-screeningsafgørelse af overstående aktiviteter. Klagefristen på begge afgørelser er d. 8. april 2015.